Up vogels

Rode patrijs
Rode patrijs
Witte kwikstaart
Witte kwikstaart
Wilde zwanen het goor
Wilde zwanen het goor
Varia vogels
Varia vogels
Fazant
Fazant
Buizerd het goor
Buizerd het goor
Kuifeend
Kuifeend
Tafeleend
Tafeleend
Purperreiger ringselvennen
Purperreiger ringselvennen
Kleine plevier
Kleine plevier
Klapekster
Klapekster
Rode wouw
Rode wouw
Roodborstjes
Roodborstjes
Vinken
Vinken
Pimpelmeesjes
Pimpelmeesjes
Koolmeesjes
Koolmeesjes
Heggenmus
Heggenmus
Blauwe reiger
Blauwe reiger
Duiven
Duiven
Merels
Merels
Kraaiachtigen
Kraaiachtigen
Mussen
Mussen
Groenvinken
Groenvinken
Vluchtshot knobbelzwanen
Vluchtshot knobbelzwanen
Knobbelzwanen
Knobbelzwanen
Lepelaars zink goor
Lepelaars zink goor
Zwarte ooievaar het goor
Zwarte ooievaar het goor
Varia meeuwen
Varia meeuwen
Kokmeeuwen
Kokmeeuwen
Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
Aalscholver ringselvennen
Aalscholver ringselvennen
Kraanvogels Hamont
Kraanvogels Hamont
Ooievaars het goor
Ooievaars het goor
Ooievaars Hamont
Ooievaars Hamont
Zomertaling
Zomertaling
Oeverloper
Oeverloper
Pijlstaarten
Pijlstaarten
Meerkoeten
Meerkoeten
Smient
Smient
Krakeend
Krakeend
Slobeend
Slobeend
Varia vluchtshot eenden
Varia vluchtshot eenden
Wilde eenden
Wilde eenden
Casarca
Casarca
Visarend soerendonks goor
Visarend soerendonks goor
Visarend ringselvennen
Visarend ringselvennen
Visarend
Visarend
Grauwe ganzen goor zink
Grauwe ganzen goor zink
Barmsijs
Barmsijs
Sijs
Sijs
Kramsvogel
Kramsvogel
Bosuil
Bosuil
Slechtvalk
Slechtvalk
Buizerd
Buizerd
Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
Boomvalk
Boomvalk
Torenvalk
Torenvalk
Boompieper
Boompieper
Graspieper
Graspieper
Wulp
Wulp
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Bergeend
Bergeend
Vlaamse gaai
Vlaamse gaai
Waterhoen
Waterhoen
Spreeuwen
Spreeuwen
Roerdomp
Roerdomp
Tapuit
Tapuit
Steenloper
Steenloper
Toendrarietgans
Toendrarietgans
Kolgans het goor
Kolgans het goor
Nijlganzen
Nijlganzen
Canadese gans het goor
Canadese gans het goor
Brandganzen
Brandganzen
Steltloper ringselvennen
Steltloper ringselvennen
Patrijs
Patrijs
Baardmannetje
Baardmannetje
Kievit
Kievit
Tjiftjaf fitis
Tjiftjaf fitis
Heilige ibis het goor
Heilige ibis het goor
Kneu
Kneu
Kleine zwanen het goor
Kleine zwanen het goor
Goudvink
Goudvink
Winterkoning
Winterkoning
Rietgors
Rietgors
Boomklever bij nestkast
Boomklever bij nestkast
Keep
Keep
Scholekster
Scholekster
Specht
Specht
Staartmees
Staartmees
Indische gans
Indische gans
Koereiger
Koereiger
Buizerd in mijne tuin
Buizerd in mijne tuin
Wintertaling
Wintertaling
Grote zilverreiger goor
Grote zilverreiger goor
Kuifmees
Kuifmees
Geelgors
Geelgors
Wilde zwanen
Wilde zwanen
Watersnip goor
Watersnip goor
dodaars
dodaars
Futen
Futen
Kleine zilverreiger
Kleine zilverreiger
ijsvogel
ijsvogel
Zwarte mees
Zwarte mees
Sperwer
Sperwer
Kemphaan het goor
Kemphaan het goor
Bosruiter het goor
Bosruiter het goor
bontbekplevier het goor
bontbekplevier het goor
Visdiefje
Visdiefje
Gele kwikstaart
Gele kwikstaart
Lepelaar gered
Lepelaar gered
Zwaluwen
Zwaluwen
Grasmus
Grasmus
Zwarte zwanen
Zwarte zwanen
Baltsende futen
Baltsende futen
Koperwiek
Koperwiek
Zeearend Soerendonks goor  2017
Zeearend Soerendonks goor 2017
Roofvogels natuur
Roofvogels natuur
Paring knobbelzwanen
Paring knobbelzwanen
Paring grauwe ganzen
Paring grauwe ganzen
Roofvogelshow Overpelt 2016
Roofvogelshow Overpelt 2016
Vogelshow Overpelt 2014
Vogelshow Overpelt 2014
Valken Leenderheide
Valken Leenderheide
Roofvogels close up
Roofvogels close up
Grutto
Grutto

Totaal aantal foto's: 2681 | Help